Firefly artikels

laluciernaga.org

Disclaimer

Algemeen

laluciernaga.org, hierna te noemen laluciernaga.org, verleent u hierbij toegang tot laluciernaga.org (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door laluciernaga.org en derden zijn aangeleverd. laluciernaga.org behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van laluciernaga.org.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van laluciernaga.org.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij laluciernaga.org. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van laluciernaga.org, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.